Mnohí vedci dnes pripúšťajú, že pyramídy sú nielen akumulátory
energie, ale pravdepodobne aj ich transformátory. Energia sa v
pyramídach koncentruje do stredu a je vraj úplne jedno, či ide o stavbu masívnu alebo len pyramídu z laminátových, kovových nebo drevených tyčí. Mnoho odborníkov sa prikláňa k názoru, že
pyramídy sú akumulátory a transformátory kozmickej energie.
Pyramidálna energia s najväčšou pravdepodobnosťou harmonizuje a doplňuje úbytok energie a ešte viac synchronizuje človeka s najvyšším kozmickým vedomím,.

Základom pyramídológie je teória, že vo vnútri pyramídy sa koncentruje a transformuje kozmická energia nazvaná „orgón“. Pyramídou pretransformovaná energia sa nazýva „pyrén“. Aby k tomu v pyramíde skutočne došlo, je nutné, aby vždy jedna strana smerovala k severnému pólu. Pri manipulácii s pyramídou sa môžeme dopustiť chýb a omylov, predovšetkým keď pyramídu zle nasmerujeme, silové polia vo vnútri stratia schopnosť pôsobiť.

Pyramidálny efekt ako dôsledok pôsobenia pyramidálnej energie
môžeme využiť v praktickom živote najrozmanitejším spôsobom.
Pyramída pôsobí dehydratačne, antibakteriálne a zvyšuje energetickú bilanciu napríklad vložených potravín. Toto pôsobenie môžeme v praktickom živote využiť na konzerváciu, udržanie dlhodobej stálosti a stavu, zlepšenie chuti, vône, farby a pod.
Úvod
I
O nás
I
Vybavenie
I
Služby
I
Cenník
I
Kontakt
© 2009 Chiramax. Všetky práva vyhradené.
Design created by Chránená dielňa 4texel, s.r.o.