Naše medicínske centrum sídli v nových priestoroch zaisťujúcich pohodlie a príjemnú atmosféru pre klienta každého veku a pohlavia.

Manažérom medicínskeho centra spoločnosti CHIRAMAX s.r.o. je MUDr. Michal Jalčovík. Pod jeho manažérskou taktovkou v spolupráci s ďalšími pracovníkmi centra sa spoločnosť CHIRAMAX s.r.o. postupne stáva lídrom v poskytovaní zdravotníckych služieb v regióne Trebišov.

Viac o nás

V našej ponuke nájdete ošetrenia

Naši pacienti, ktorým sme radi pomohli

Odborný garant

MUDr. Michal Jalčovík

Prednosťou MUDr. Jalčovíka je komplexnosť v pohľade aj v metóde ošetrenia. V odbore chirurgia dosiahol všetky méty, vrátanie primára. Tieto jeho bohaté profesijné skúsenosti využíva posledné roky v odbore estetická medicína. Certifikáty absolvoval v zahraničí prostredníctvom stáží na renomovaných klinikách v Prahe, Pardubiciach vo Viedni a Zurichu.

Michal Jalcovík

Videa vykonaných medicínskych zákrokov