Chirurgická ambulancia

Na chirurgickej ambulancii pracuje skúsený II. atestovaný chirurg, s dlhoročnou chirurgickou praxou zo:

  • všeobecnej chirurgie
  • miniinvazívnej a laparoskopickej chirurgie
  • cievnej chirurgie
  • ako aj hrudníkovej chirurgie

MUDr. Michal Jalčovík spolu s diplomovanou všeobecnou sestrou Magdalénou Vargovou.

Na chirurgickej ambulancii ošetrujeme pacientov zo všetkými chirurgickými onemocneniami, ktoré spadajú do kompetencie už vyššie vymenovaných odbornosti:

  • chirurgické bolesti brucha  / celotelové usg vyšetrenie /
  • cievne onemocnenia : arteria, ischemický syndrom, varixy, obstreky kolena a chrbtice / možnosť usg Doppler vyšetrenie ciev, možnosť infúznej vazodilatačnej liečby/
  • operačné výkony, na chirurgickej sále prevádzame operačné výkony v rámci tzv. malej chirurgie za pomoci: CO2 laseru a Nd:YAG laseru

Tak isto prevádzame chemickú a laserovú sklerotizáciu žíl.

Keďže prevádzkujeme aj laserové pracovisko, celá chirurgická činnosť je zameraná estetickým smerom.