Infúzna jednotka

Infúzna jednotka nám slúži na podávanie infúzii pod vedením skúsenej diplomovanej sestry: Magdalény Vargovej

Táto jednotka sa nám veľmi uplatnila hlavne pri liečení chronických algických stavov a to hlavne bolesti chrbtice, kĺbov a chronických pankreatitíd.

Hlavne, ale liečime periférne cievne ochorenia a diabetické angiopatie.

Tu využívame naše možnosti včasnej usg Dopplerovskej diagnostiky a následne aplikujeme infúznu vazodilatačnú liečbu u indikovaných stavov.

Podávanie infúzii sa deje v krásnom, takmer nemocničnom prostredí.