Cenník

VSTUPNÉ VYŠETRENIE PACIENTA

 • 7.00,- EUR

OPAKOVANÉ VYŠETRENIE PAC./KONTROLA/

 • 3.00,- EUR

USG VYŠETRENIE

 • 15.00,- EUR

PODANIE JEDNEJ INFÚZIE S LIEKMI /PCS,VAZ,a iné/

 • 10.00,- EUR

PODANIE JEDNEJ INFÚZIE /VLASTNEJ/

 • 10.00,- EUR

NEODOLPASSE 250 ml.

 • 15.00,- EUR

OBSTREK /MESOCAIN 1% 10ml+ DIPROPHOS 2ml/

 • 10.00,- EUR

OŠETRENIE RANY DO 5 cm

 • 3.00,- EUR

OŠTRENIE RANY NAD 5 cm

 • 5.00,- EUR

EXTIRPÁCIA PATOLOGICKÉHO ÚTVARU

 • 15.00,- EUR

ANESTÉZA

 • 5.00,- EUR

SKLEROTIZÁCIA

 • od 10.00,- EUR

ODSTRÁNENIE CIEVOK LASEROM

 • od 10.00,- EUR

APLIKÁCIA INJEKCIE s.c., i.m 

 • 4.00,- EUR

APLIKÁCIA INJEKCIE i.v

 • 4.00,- EUR 

VYPLNENIE TLAČIVA NA RÔZNE ÚČELY

 • 3.50,- EUR 1 str.

VL. THIOGAMA TURBOSET 

 • 10.00,- EUR

VITAMÍN C - Injektopas 7,5g

 • 25.00,- EUR